شرح وظایف

کارشناس پشتیبانی سامانه های پرسنلی و مالی:

 • ارائه خدمات پشتیبانی سامانه های پرسنلی و مالی اعم از آذرخش ، پایا، تعهدی و ...
 • آموزش کاربران سیستم ها و سرویس ها
 • نظارت بر قراردادهای سامانه های مالی و پرسنلی
 • بررسی و شناسایی فناوری های نوین حوزه نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی مرتبط با حوزه کاری دانشکده
 • شناسایی نیازهای نرم افزاری واحدهای مختلف دانشکده و برنامه ریزی اجرای آن مطابق طرح های انفورماتیکی مجموعه
 • ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری به متقاضیان حسب مورد
 • همکاری و مشارکت در تهیه طرح جامع اطلاعاتی مجموعه دانشکده شامل معماری اطلاعات ، برنامه های کلان توسعه سیستم های اطلاعاتی و ...
 • پیگیری تهیه و تامین نرم افزارهای مورد نیاز مجموعه متناسب با طرح های معماری مصوب
 • همکاری و مشارکت در بهنگام سازی ، توسعه و تقویت نرم افزارهای اطلاعتی و عملیاتی
 • تهیه و تدوین مستندات و راهنمای موردنیاز کاربران ،راهبران و مدیران سیستم های نرم افزاری در مجموعه دانشکده
 • پیگیری و هماهنگی رفع عیوب سیستم های نرم افزاری حسب اطلاعات و گزارشات واصله
 • همکاری و تعامل با کارشناسان محیط های مجازی و شبکه در زمینه نصب ، راه اندازی و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز
 • نظارت بر عملکرد پیمانکاران و مشاورین در حوزه پشتیبانی نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی
 • سرکشی و بازدید از واحدها و بخش های تحت پوشش و پیگیری رفع موانع و مشکلات نرم افزاری موجود
 • بهبود و توسعه حرفه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • پیگیری تحویل موقت و دائمی اصل برنامه و ساختار کد سیستم های نرم افزاری از پیمانکاران مربوطه
کارشناس اتوماسیون اداری
 • مدیریت و راه اندازی و گسترش سامانه اتوماسیون اتوماسیون اداری
 • همکاری و مشارکت درنصب و راه اندازی سیستم نرم افزاری یکپارچه دبیرخانه و بایگانی
 • راهبری سیستم دبیرخانه و بایگانی و هماهنگی رفع عیوب و مشکلات کاربران
 • تعیین سطح دسترسی کاربران و اعطای مجوزهای لازم به متناسب با سمت
 • مدیریت کاربران متناسب با چارت تشکیلاتی سازمان
 • نگهداری و مونیتورینگ سیستم اتوماسیون اداری و رفع عیوب احتمالی
 • رفع اشکال کاربران سیستم اتوماسیون اداری
 • ارائه راهنمایی به کاربران سیستم دبیرخانه و رفع موانع و مشکلات احتمالی آنها
 • پیگیری و هماهنگی امور سخت افزاری و نرم افزاری سیستم مکانیزه دبیرخانه و بایگانی با واحد های تخصصی مربوطه
 • هماهنگی و نظارت در امر تهیه و نگهداری نسخ پشتیبان از فایل ها و اطلاعات سامانه بصورت ادواری
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 • راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری در واحدها ( تعریف واحد ایجاد شناسه)
 • بررسی نرم افزار اتوماسیون و رفع مشکلات آن ( باهمکاری شرکت یا کارشناس متخصص )
 • بررسی نرم افزار اتوماسیون مراکز دیگر و مقایسه با نرم افزار موجود در خصوص ارتقاء سیستم
 • بررسی درخواستهای کاربران در خصوص تغییر نرم افزار جهت کاربری بهتر
 • بررسی امکانات جدید موجود جهت ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری و اعلام آن به مقام مافوق
 • نظارت کلی بر دریافت ، ثبت ، تفکیک و ردیابی و ضبط مکاتبات و مراسلات
 • نظارت بر نحوه عملیات دبیرخانه های ستادی و واحد های تابعه دانشگاه
 • تهیه مطالب آموزشی جهت کاربرد قسمتهای جدید نرم افزار
آموزش مجازی و ویدئو کنفرانس
 • برگزاری ویدئو کنفرانس و وبینار
 • تهیه و تولید محتوای آموزشی الکترونیکی بر اساس استاندارد های تولید محتوا
 • پیگیری مکاتبات و مراسلات آموزش مجازی
 • ارتباط موثر با دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور
 • همکاری با معاونت آموزشی در جهت برگزاری آموزش های مجازی
 • همکاری و ارائه راهکار به اساتید متقاضی اجرای دروس به صورت مجازی
 • پیگیری تجهیز امکانات و زیرساخت های آموزش مجازی
 • همکاری و هماهنگی با گروه های آموزشی جهت تولید محتوا
 • به روز رسانی و پشتیبانی زیر بخش آموزش مجازی در وب سایت دانشگاه
 • یکپارچه سازی سیاستهای فضای مجازی در حوزه نرم افزاری و متناسب سازی آن با سیاستهای دولت الکترونیک
 • تهیه و تدوین برنامه های آموزشی کارکنان و همکاران
 • آموزش کاربران سیستم ها و سرویس ها
 • یکپارچه سازی سیاستهای فضای مجازی در حوزه نرم افزاری و متناسب سازی آن با سیاست های دولت الکترونیک
 • همکاری و مشارکت در نصب ،آموزش و راهبری سیستم های نرم افزاری با هماهنگی واحدهای مربوطه و شرکت مجری
 • مدیریت ارشد سامانه Adobe Connect در معاونت آموزشی و دانشکده ها
 • ایجاد کلیه کلاسهای درسی مجازی آنلاین
 • تولید محتوای جهت جلسات مجازی
 • ضبط برنامه های آموزش مجازی در استودیو
 • برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت پودمانی مجازی پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه ها با استفاده از امکانات موجود
 • انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های ترکیبی و مجازی
 • ایجاد و پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی در قالب مجازی
 • کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزش ترکیبی و دوره های مجازی
 • شناسایی و انتخاب پیمانکاران خارج از مرکز به منظور تولید الکترونیکی دروس.
 • استفاده از طراحی آموزشی و الگوهای متنوع آن با توجه به رویکرد زیربنایی آن ها، را ه حل های مناسب ارائه دهند
 • برنامه ریزی جهت گسترش کاربرد فناوری آموزشی در واحدهای مختلف دانشگاه
 • همکاری با واحد توانمندسازی اساتید به منظور تقویت اعضاء هیئت علمی و کارکنان در زمینه ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تعامل و ارتباط با مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه و دانشکده مجازی و قطب علمی و الکترونیک دانشگاه
 • فراهم آوردن فناوری و تجهیزات مدرن آموزشی و رسانه ای مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • ارتباط با مراکز تکنولوژی آموزشی و رسانه ای سایر دانشگاه ها
 • پیش بینی آموزش های لازم درخصوص فناوری اطلاعات و برنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان واحد مربوطه


تاریخ به روز رسانی:
1401/06/29
تعداد بازدید:
310
Powered by DorsaPortal