معرفی و شرح وظایف کارشناس آمار
نام : شبنم
نام خانوادگی : فرنوش
سمت: کارشناس آمار
تحصیلات:  فناوری اطلاعات سلامت  
 
 

هدف گروه آمار

هدف اول : ساماندهی مدیریت گردش امار و اطلاعات و استقرار نظام ثبتی

هدف دوم : راه اندازی و ارتقاء سامانه اتوماسیون آماری دانشگاه

هدف سوم :ارائه باز خورد های آماری به صورت داشبورد های آنلاین مدیریتی

هدف سوم: توانمند سازی رابطین و اشاعه فرهنگ آماری در دانشگاه

کارشناس آمار:

1. تهیه سالنامه و نشریات آماری بر اساس اطلاعات موجود

2. تهیه و تدوین اطلاعات و عضویت در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی سامانه سیناسا وزارت بهداشت

3. جمع آوری و ارائه آمار و اطلاعات به صورت منسجم ، مشارکت در تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری براساس شاخص های تعیین شده

4. تهیه و تدوین شاخص های عملکردی سازمان در حوزه های مختلف

5. برنامه ریزی و جمع آوری اطلاعات ،ساماندهی اطلاعات و آمار تخصصی به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه

6. بررسی و صحت سنجی از داده های آماری گرد آوری شده

7. بارگذاری کلیه اقلام اطلاعاتی در سایتهای آماری

8. بهره گیری از ابزارهای مناسب نرم افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارش

9. همکاری در تهیه طرح های آماری در زمینه های مختلف بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و پژوهشی

10. تهیه معیارها ، شاخص ها ، طبقه بندی ها ، جداول، پرسشنامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز آماری

11. تهیه و تنظیم نشریات ، سالنامه های آماری و گزارش های آماری و بررسی و کنترل اطلاعات مربوطه

12. تهیه دستورالعمل های مربوط به استخراج امار

13. همکاری در طراحی داشبوردهای مدیریتی از اطلاعات سازمان برای تصمیم گیران

14. ثبت اطلاعات درخواستی وزارت بهداشت در سامانه hop

15. اخذ ماهانه اطلاعات آماری بیمارستان ها و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش های مورد نیاز

16. پاسخ گویی به نامه ها و آمار های درخواستی سایر ادارات و واحد ها

17. نظارت و کنترل داده های وارد شده در سامانه شمس

18. اخذ آمارهای رسمی دانشگاه ، صحت سنجی، کنترل نهایی، تحلیل و ارایه بازخورد به واحدهای تابعه برای بهبود کیفیت داده ها

19. تدوین شناسنامه شاخص های آماری دانشگاه با مشخصه های استاندارد جهت ایجاد وحدت رویه در محاسبه شاخص ها

20. تدوین سالنامه آماری دانشگاه و انتشار از طریق تارنمای رسمی دانشگاه

21. کنترل و صحت سنجی آمارهای ثبت شده با داده های ثبتی مبنا در سامانه های فرآیندی و اعلام نقاط قابل بهبود به واحدهای تابعه

22. ثبت و انعکاس آمارهای رسمی دانشگاه به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع از طریق سامانه سیناسا

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/29
تعداد بازدید:
899
Powered by DorsaPortal