معرفی

آمار دقیق‌ترین ابزار عملکرد گذشته‌، حال و برنامه ریزی برای آینده است و یکی از عوامل اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت هر سازمانی مطرح می‌شود.

با توجه به اینکه داده‌های آماری بنیادی‌ترین اصل برای برنامه‌ریزی است و برنامه‌ریزی اساسی‌ترین شاخص برای مدیریت است، بنابرین آمار و اطلاعات‌، برنامه‌ریزی و مدیریت سه اصل مهم توسعه است .مهم تر از همه، اطلاعات آماری در ارتقای سلامت جامعه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و بنابراین سرعت در ارائه و بهبود کیفیت خدمات درمانی به شهروندان و سایر ذی‌نفعان و پاسخ‌گویی به مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی از فواید آمار‌گیری‌های صحیح است.

اداره آماردانشکده، وظیفه کنترل و نظارت بر جمع آوری ،تحلیل و تفسیر اطلاعات و تهیه گزارشات آماری فراگیر را بعهده دارد.قطعا مقایسه سیمای شاخص های سلامت شهرستان در دوره های مختلف (روند فعالیت ها) و نیز مقایسه آن با شاخص های استاندارد می تواند به ارزشیابی واقعی سلامت شهرستان  بیانجامد و نتیجه این ارزشیابی ها منجر به برنامه ریزی در حوزه توسعه سلامت شهر خواهد شد

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
597
Powered by DorsaPortal